من شانه امن گریه هایت بودم
دلداده بی چون و چرایت بودم
چشم تو چطور مرا نا دیده گرفت
من عاشق رنگ چشم هایت بودمتاريخ : 24 اسفند 1393 | 10:15 | نویسنده : مدیر
طبیعی است
پاییز جای تاسبتان را میگیرد
ولی قبول کن ....
هیچکس جای تورا نمیگیردتاريخ : 10 بهمن 1393 | 14:10 | نویسنده : مدیر
پاهایت رو بگذار اینجا...
درست روی قلبم
ببخش مرا...
چیز دیگری نداشتم که فرش قدمت کنم
اهسته قدم بردار اینجا
تارو پود این فرش قرمز پر از گل احساسم استتاريخ : 25 مهر 1393 | 19:30 | نویسنده : مدیر
   << مطالب جديد تر             مطالب قدیمی تر >>