قالب وبلاگ غمگین
  • قالب وبلاگ سه ستونه دخترانه بارانی – قالب شماره ۱۰۸
  • قالب وبلاگ سه ستونه پسر تنها – قالب شماره ۱۰۴
  • قالب وبلاگ دو ستونه عشق از دست رفته – قالب شماره ۹۲
  • قالب وبلاگ دو ستونه پسرانه تنهایی – قالب شماره ۸۶
  • قالب وبلاگ دو ستونه دختر تنها – قالب شماره ۸۳
  • قالب سه ستونه فانتزی دختر عاشق – قالب شماره ۷۵
  • قالب دو ستونه پسر عاشق – قالب شماره ۵۷
  • قالب دو ستونه دختر تنها – قالب شماره ۵۶
  • قالب دو ستونه دختر تنها – قالب شماره ۱۸
آموزش وبلاگ نويسي