تاریخی و گردشی
  • قالب وبلاگ سه ستونه کوروش کبیر – قالب شماره ۲۴۲
  • قالب وبلاگ سه ستونه تور و گردشگری – قالب شماره ۱۷۹
  • قالب وبلاگ دو ستونه تور و گردشگری – قالب شماره ۱۰۰
  • قالب سه ستونه جزیره تفریح و سرگرمی – قالب شماره ۶۹
  • قالب دو ستونه مرد کاوشگر – قالب شماره ۶۶
  • قالب دو ستونه دهکده – قالب شماره ۴۲
  • قالب دو ستونه شهر – قالب شماره ۳۵
  • قالب سه ستونه جزیره – قالب شماره ۳۲
  • قالب دو ستونه جهانگردی – قالب شماره ۲۲
  • قالب سه ستونه فانتزی – قالب شماره ۱۴